Personligt opdagede jeg først posen kl. 17.30. Stakkels dagvagter