Den med de skiftende vagter …

Nå … Men “Lucky me” … Eller …

Ej, det er da råddent heldigt vi kan strikke det sammen så det kan gå. Men altså …